Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Az anyagvizsgálat és a belőle kifejlődött anyagtudomány Tanszékünk fő profilja annak megalakulása (1889) óta. A tudományos ismeretek bővülése az idők folyamán megkövetelte egyrészt a profiltisztítást, ennek eredményeként szakmai kompetenciánk fókuszába egyre inkább a fémek kerültek – a túlzottan szerteágazó mechanikai technológiák helyett -, másrészt pedig az új követelményeknek megfelelően elkerülhetetlenné vált a specializáció is bizonyos területeken. Utóbbiak közül elsősorban az orvostechnikai anyagok, valamint fémhabok és kompozitok kifejlesztése vált hangsúlyossá. Az anyagtudomány művelése feltételezi az alkalmazott mechanika, a hőfolyamatok, az anyaginformatika, a folyamatmodellezés, és nem utolsósorban a modern méréstechnika ismeretanyagának, eszköztárának és módszertanának alkalmazását és integrálását. tanszékünk – Rejtő Sándor és Gillemot László iskolateremtő professzorok hajdani tanszéke – ilyen módon és ilyen szellemben kíván és törekszik megfelelni a 21. század kihívásainak.